ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2019 – 2020

Κλειστά τμήματα μικρού αριθμού μαθητών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε τάξης και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προσαρμογές του εκπαιδευτικού συτήματων και των Πανελλήνιων εξετάσεων.

Γυμνασιο

 • Αρχαία Ελληνικά : 1 ώρα
 • Νέα Ελληνικά : 1 ώρα
 • Μαθηματικά : 2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 4 ώρες

Newton_logo_FINAL-Apple2

Α' Λυκειου

 • Αρχαία Ελληνικά : 1,5 ώρα
 • Νέα ελληνικά : 2 ώρες
 • Άλγεβρα : 2 ώρες
 • Γεωμετρία : 1 ώρα
 • Φυσική : 2 ώρες
 • Χημεία : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 9,5 ώρες

B' Λυκειου

ΘΕΤΙΚΗ - ΥΓΕΙΑΣ

 • Μαθηματικά : 1,5 ώρα
 • Άλγεβρα : 1,5 ώρα
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 2 ώρες
 • Φυσική (+ προετ.): 3 ώρες
 • Χημεία (+ προετ.): 2 ώρες
 • Βιολογία ή Μαθηματικά προετ.: 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 11 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μαθηματικά: 1,5 ώρα
 • Άλγεβρα: 1,5 ώρα
 • Έκθεση Λογοτεχνία: 2 ώρες
 • Α Ο Θ προετ.: 1 ώρα
 • Α Ε Π Π προετ.: 1 ώρα
 • Μαθηματικά προετ.: 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 8 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

 • Αρχαία Π. : 4 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 2 ώρες
 • Κοινωνιολογία προετ.: 1 ώρα
 • Ιστορία προετ.: 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 8 ώρες

Γ' Λυκειου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

 • Αρχαία Ελληνικά : 5 ώρες
 • Ιστορία : 2 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία: 3 ώρες
 • Κοινωνιολογία: 2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 12 ώρες

ΘΕΤΙΚΗ

 • Φυσική : 4 ώρες
 • Χημεία : 3 ώρες
 • Μαθηματικά : 5 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 3 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 15 ώρες

ΥΓΕΙΑΣ

 • Φυσική : 4 ώρες
 • Χημεία : 3 ώρες
 • Βιολογία : 4 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 3 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 14 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Α Ο Θ : 3ώρες
 • Α Ε Π Π : 3 ώρες
 • Μαθηματικά : 5 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 3 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 14 ώρες

ΕΠΑ.Λ.

 • Ειδικότητα Α : 2 ώρες
 • Ειδικότητα Β : 1 ώρα
 • Μαθηματικά : 3 ώρες
 • Έκθεση Λογοτεχνία : 2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 8 ώρες

Newton_logo_FINAL-Apple2