ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2018 – 2019

Κλειστά τμήματα μικρού αριθμού μαθητών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε τάξης και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προσαρμογές του εκπαιδευτικού συτήματων και των Πανελλήνιων εξετάσεων.

Γυμνασιο

 • Αρχαία Ελληνικά : 1 ώρα
 • Νέα Ελληνικά : 1 ώρα
 • Μαθηματικά : 2 ώρες
 • Φυσική : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 5 ώρες

Newton_logo_FINAL-Apple2

Α' Λυκειου

 • Αρχαία Ελληνικά : 1,5 ώρα
 • Νέα ελληνικά : 1,5 ώρα
 • Άλγεβρα : 2 ώρες
 • Γεωμετρία : 1 ώρα
 • Φυσική : 2 ώρες
 • Χημεία : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 9 ώρες

B' Λυκειου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Αρχαία Π. : 4 ώρες
 • Ιστορία Π. : 1 ώρα
 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Βιολογία Γ.Π. (Προετοιμασία Γ') : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 8 ώρες

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Μαθηματικά Π. : 2 ώρες
 • Φυσική Π. : 2 ώρες
 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Άλγεβρα : 2 ώρες
 • Προετοιμασία : 1
 • Χημεία : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 10 ώρες

Γ' Λυκειου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Αρχαία Ελληνικά : 5 ώρες
 • Ιστορία : 2 ώρες
 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Λατινικά : 2 ώρες
 • Βιολογία Γ.Π. : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 12 ή 11 ή 10 ώρες

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Φυσική Π. : 4 ώρες
 • Χημεία Π. : 3 ώρες
 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Μαθηματικά Π. : 5 ώρες
 • Βιολογία Π. : 3 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ : 17 ή 14 ή 12 ώρες

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μαθηματικά Π. : 5 ώρες
 • Α.Ε.Π.Π. : 2 ώρες
 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Α.Ο.Θ. : 3 ώρες
 • Βιολογία Γ.Π. : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 13 ή 12 ή 10 ώρες

* από τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται 1 ή 2 μαθήματα

ΕΠΑ.Λ.

 • Έκθεση : 2 ώρες
 • Μαθηματικά : 2 ώρες
 • Μαθηματικά (Ενισχυτική διδασκαλία) : 1 ώρα
 • Ειδικότητα Α' : 2 ώρες
 • Ειδικότητα Β' : 1 ώρα

ΣΥΝΟΛΟ : 7 ώρες