ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το φροντιστήριο διαθέτει συνολικά 6 ευρύχωρες αίθουσες, κατάλληλα διαμορφωμένες και πλήρως εξοπλισμένες. Διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες για την καλύτερη εκπόνηση του μαθήματος.

newton_egkatastaseis
newton_egkatastaseis
newton_egkatastaseis
newton-egatastaseis
newton_egkatastaseis