ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τι είναι το Ariston Candidates ;

To Ariston Candidates είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την εστία ελέγχου και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει με ακρίβεια τις ειδικότητες που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το Ariston Candidates απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Επίσης, διατίθεται ειδική συστοιχία η οποία απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους.

Υποστηρίζει

Eξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε μαθητή.

Διενεργεί

Σειρά ειδικών τεστ που αποσκοπούν στην εύρεση των «κλίσεων», στην ανάλυση της προσωπικότητας και στον εύστοχο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Παρέχει

Δυναμικές πληροφορίες για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

ariston candidates

Ariston Candidates

Τα φροντιστήρια Newton παρέχουν το «Άριστον Τεστ» σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και σε ενήλικα άτομα που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους.

Το Ariston Candidates είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την αυτοεκτίμηση, την εστία ελέγχου και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει με ακρίβεια τις ειδικότητες που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ-ΤΕΙ).

Η συμμετοχή σου στο Ariston Candidates, σου παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξεις τη σωστή Ομάδα Προσανατολισμού του Νέου Λυκείου, να γνωρίσεις τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν και σου ταιριάζουν, να αντλήσεις πληροφορίες γι’ αυτές , αλλά και να συμπληρώσεις αυτόματα το Μηχανογραφικό σου Δελτίο, μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο συνοδεύει το τεστ και συνεκτιμά όλα τα παραπάνω δεδομένα.

Η αξιοπιστία του Ariston Candidates

To Ariston Candidates είναι, και μάλιστα με διαφορά, το πιο αξιόπιστο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού διότι:.

  • Βασίζεται σε μελέτες και πανεπιστημιακές έρευνες άνω των 30 ετών
  • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (8 βαθμοί αλήθειας)
  • Έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα Στάθμισης παγκοσμίου (20.000 νέοι).
  • Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμυρίων περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για κάθε εξεταζόμενο

ΑΡΙΣΤΑ στο μέλλον σου

Η συμμετοχή σου στο Ariston Candidates, σου παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξεις τη σωστή Ομάδα Προσανατολισμού του Νέου Λυκείου, να γνωρίσετε τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν και σου ταιριάζουν, να αντλήσει πληροφορίες γι’ αυτές, αλλά και να συμπληρώσει αυτόματα το Μηχανογραφικό σου Δελτίο, μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο συνοδεύει το τεστ και συνεκτιμά όλα τα παραπάνω δεδομένα.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΞΗΓΟΥΝ