Blog

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι).

Ομοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα, το οποίο ο δικαιούχος δύναται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και εν συνεχεία να το τυπώσει και να το υπογράψει) στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ.

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄). Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Σημειώνεται ότι η απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών, εάν αυτοί συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Η θετική απόφαση της Επιτροπής για τη μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζονται στο Τμήμα, στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής να προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από το Τμήμα προέλευσης.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε Τμήμα αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους το οποίο εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί το κατάστημα κράτησής τους. Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυμούν να μετεγγραφούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή από την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχο με το Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙ ή ΑΕΑ, όπου εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στο νομό όπου εδρεύει και το κατάστημα κράτησης, στο οποίο κρατούνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών στο νομό, στον οποίο κρατούνται, οι αιτούντες δηλώνουν έως (2) δύο Τμήματα/ Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συναφή με το Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους.

Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία και γνωμοδοτεί ως προς τη συνάφεια.

Λήψη της Αίτησης για κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφή Φοιτητή